Vercel Logo

Järjestöt ja lahjoituskohteet

Yli 200 hyväntekeväisyyskohdetta paikallisesti ja valtakunnallisesti. Valitse itsellesi merkityksellisin ja anna apua lahjoittamalla.

Tee lahjoitus
ANNA SUMMA JA VALITSE KOHDE.

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen. Vuonna 1992 perustetun Aivovammaliiton toimintaan kuuluvat oleellisesti: - viestintä ja vaikutustyö - koulutus ja neuvonta - vertaistuki - kokemustoiminta - kurssitoiminta ja sopeutumisvalmennus - yhdistystoiminnan tuki - yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Tue toimintaamme ja auta elämää jatkumaan!Lue lisää

A-klinikkasäätiö on vuonna 1955 perustettu addiktioiden asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja riippuvuushaittoja. Rakennamme inhimillisempää yhteiskuntaa ja keskitymme toiminnassamme etenkin kohtaavaan työhön, verkkoauttamiseen ja addiktiotutkimukseen. Lue lisää

Autismiliitto on valtakunnallinen autismikirjon ihmisiä ja heidän läheisiään edustava asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Toimimme katto-organisaationa jäsenyhdistyksillemme. Me Autismiliitossa uskomme, että tietoa ja ymmärrystä lisäämällä voidaan saavuttaa autismimyönteinen - ja samalla ihmismyönteinen - yhteiskunta. Lahjoittamalla autat meitä tässä yhteisessä tavoitteessamme.Lue lisää

Eläinten Hyvinvointiyhdistys Lemmikki ry:n tarkoituksena on edistää kaikkien eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Lisää tietoa toiminnastamme löydät lahjoituskohteistamme tai osoitteesta [www.lemmikkiry.fi](https://www.lemmikkiry.fi)Lue lisää

Autamme vuodessa lähes 22 000 apua hakevaa. Me osaamme auttaa, kun joku läheinen on väkivaltainen tai uhkailee, lapsi näkee ja kokee väkivaltaa, perheen arki on kaoottista ja esimerkiksi lasten koulunkäynti ei suju, vanhemmat tarvitsevat apua ja tukea arjen sujumiseen sekä vauvan kanssa olemiseen, vauvaa odottava äiti tai vauvaperhe tarvitsee tukea päihteettömyydessä, äiti uupuu tai masentuu esim. synnytyksen jälkeen, äiti tarvitsee jonkun tuekseen vauvan odotukseen ja synnytykseen, isä ei löydä paikkaansa perheessä, lapsiperheen vanhemmat eroavat, lapsen ja vanhemman tapaamiseen tarvitaan turvalliset olosuhteet, lapsi on kaapattu tai uhataan kaapata tai huoltokiista on vaikea. Sinä voit auttaa lahjoittamalla!Lue lisää

HESYn päätoiminta-alueena on kodittomien eläinten auttaminen. Olemme vuosikymmenten aikana ottaneet hoiviimme kymmeniätuhansia kodittomia lemmikkieläimiä ja etsineet niille uudet, rakastavat kodit. Eläimet asuvat HESYn hoivissa aina siihen asti, että niille löydetään sopiva loppuelämän koti. Käytännön eläintenhoidon lisäksi HESY hoitaa pääkaupunkiseudun löytöeläinkuljetukset ja ylläpitää lemmikkien hautausmaata Keskuspuistossa. HESYn toimiston neuvontapuhelin vastaa tuhansiin puheluihin vuosittain ja antaa neuvoja löytöeläimiin, eläintensuojeluun ja eläinten hoitoon liittyvissä kysymyksissä.Lue lisää

Kaikille kone -kampanjassa yrityskäytöstä poistuvat ja edelleen hyväkuntoiset tietokoneet kerätään lahjoitettaviksi vähävaraisille koululaisille ja opiskelijoille. Lisäksi yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä kerätään rahalahjoituksia, joilla Kotimaanapu hankkii hyväkuntoisia koneita. Kotimaanapu ohjaa koneet tarvitseville koululaisille ja opiskelijoille yhteistyössä seurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa. Kaikille kone -kampanjassa on vapaaehtoisvoimin mukana joukko teknologiayrityksiä ja yhteiskunnan toimijoita. Kampanja sai alkunsa jouluna 2015, jolloin suomalaisen pelialan tekijät saivat idean kerätä yrityksiltä käytettyjä tietokoneita perheille, joilla ei muuten ole varaa sellaisia hankkia. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.Lue lisää

Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa monipuolisesti ja konkreettisesti akuuttia apua tarvitsevia ihmisiä ympäri Suomen. Kotimaanavulle suunnatut rahalahjoitukset ohjataan tarvitseville evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyön kautta autettavan syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Avuntarvitsijoita voidaan tukea taloudellisesti, tavara- ja ruoka-avun avulla tai välttämättömillä toimilla, jotka kohentavat vaikeuksissa olevien elämänlaatua. Kotimaanavun taustaorganisaatio on Kirkkopalvelut ry.  www.kotimaanapu.fiLue lisää

Kerätyillä varoilla hankitaan hävikkiruokaa, joka jaetaan vähävaraisille henkilöille ruoka-apuna. Lisäksi varoja voidaan käyttää toiminnassa tarvittavien muovipussien hankintaan. Kuopion ruoka-apu ry jakaa kauppiaiden ja tuotantolaitoksien lahjoittamaa ruokaa Lapinlinnankatu 6:ssa ma ja to klo 13.00 sekä la 12.15. Olemme voittoa tavoittelematon poliittisesti sitoutumaton ja yleishyödyllinen yhdistys. Kaikki työntekijämme ovat vapaaehtoisia ja tekevät työtä suurella sydämellä. Lue lisää

Kuurojen Liitto on vuonna 1905 perustettu järjestö, jonka tehtävä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen. Puolustamme viittomakielisten oikeutta omaan äidinkieleensä, taistelemme kuurouden perusteella tapahtuvaa syrjintää vastaan ja tarjoamme voimaannuttavaa vertaistukea. Pyrimme viittomakielisen viestinnän ja palveluiden lisäämiseen ja vahvistamiseen, sekä tarjoamme henkilökohtaista tukea ja palveluohjausta viittomakielellä. Toimimme myös 37 kuurojen yhdistyksen kattojärjestönä.Lue lisää

Lohjan eläinsuojeluyhdistys ry eli Lesy, perustettiin vuonna 2014. Tarkoituksenamme on edistää eläinten hyvinvointia Lohjalla ja lähikunnissa. Vastaamme Lohjan alueen löytöeläimistä ja Siuntion löytökoirista. Löytöeläintalomme sijaitsee osoitteessa Karstuntie 354, Lohja (entinen Hiiden koulu). Löytöeläintalossa löytöeläimet asuvat mukavasti lakisääteisen 15 vrk ja päätyvät sen jälkeen kodin etsijöiksi. Mikäli harkitset kissaa tai koiraa, voit olla yhteydessä Lesyn päivystysnumeroon. Resurssiemme mukaan pyrimme ottamaan hoitoon myös sellaisia lemmikkejä, joita omistaja ei sairauden tai muun syyn takia voi ylläpitää. Panostamme ongelmien ennaltaehkäisyyn, tiedotamme ja neuvomme, sekä osallistumme aktiivisesti alueen tapahtumiin ja toimintaan. Auta meitä auttamaan!Lue lisää

Syöpään sairastuminen on hyvin raskas koettelemus – kriisi, jonka keskellä meillä jokaisella on oikeus saada rinnalla kulkijoita kannattelemaan vaikeimman yli. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys on ollut syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä matkalla mukana jo seitsemän vuosikymmenen ajan tarjoamalla kuntoutus-, tuki- ja neuvontapalveluja. Auta meitä kulkemaan heidän rinnallaan myös tulevaisuudessa.Lue lisää

Loviisan kissatalo on pieni, täysin vapaaehtoisvoimin toimiva eläinsuojeluyhdistys. Kauttamme kulkee vuosittain noin 150 eläintä. Yhdistyksen pääasiallinen toiminta keskittyy Loviisan seudun löytökissojen vastaanottamiseen, hoitamiseen ja kotiuttamiseen. Toimimme myös sekä Loviisan kaupungin, että Lapinjärven kunnan virallisena talteenottopaikkana kissoille, koirille ja muille pienille seuraeläimille. Yhdistyksemme tekee eläinsuojelutyötä suurella sydämellä pienen (noin 10 henkeä), mutta tehokkaan tiimin voimin.Lue lisää

Luonto-Liitto on Suomen ainoa lasten ja nuorten oma ympäristöjärjestö, jo vuodesta 1943. Järjestön tavoitteena on luonnon kanssa tasapainossa elävä ja luontoa kunnioittava yhteiskunta. Varhain syntynyt luontosuhde kantaa tutkitusti halki elämän. Tämä mielessä Luonto-Liitto järjestää lapsille ja nuorille luontoleirejä ja -kerhoja, ympäristöaiheisia kouluvierailuja sekä vaikuttamismahdollisuuksia yhdessä asiantuntijoiden kanssa.Lue lisää

Aamos MLL auttaa Turussa ja Varsinais-Suomen alueella vuosittain noin 150 lasta, 100 nuorta ja 200 perhettä. Lahjoita ja auta meitä auttamaan psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevialapsia, nuoria ja heidän perheitään!    Autamme silloin, kun lapsella on haasteita kehityksessä, vaikeuksia arjessa tai huolia ihmissuhteissa. Autamme nuoria löytämään juuri oman näköisen polun kohti aikuisuutta. Kuljemme vanhempien rinnalla, jotta he pystyvät auttamaan lastaan kasvamaan omaksi ainutlaatuiseksi itsekseen. Lahjoittamalla voit auttaa sairaita, vammaisia sekä psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevia lapsia, nuoria ja heidän perheitään!Lue lisää

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. MLL tarjoaa eri elämäntilanteissa vertaistukea, monipuolista toimintaa sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Suomen suurimpaan lastensuojelujärjestöön kuuluu 87 000 jäsentä, 548 paikallisyhdistystä, 10 piirijärjestöä ja keskusjärjestö. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen – meistä aikuisista riippuu, toteutuuko se. Yläbannerin kuva Päivi Karjalainen.Lue lisää

Mielenterveyden keskusliitto valvoo mielenterveyskuntoutujien ja -potilaiden etuja, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä, tuottaa tietoa sekä kehittää, järjestää ja tukee heidän tarvitsemiaan järjestölähtöisiä palveluja. Liitto työskentelee sen puolesta, että mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden perusoikeudet, palvelut ja mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa toteutuvat. Mielenterveyden keskusliitto pohjaa toimintansa asiantuntija- ja kokemustiedon yhdistämiseen ja ottaa toiminnassaan mukaan myös mielenterveyskuntoutujien ja -potilaiden läheiset. Liitto tukee erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa julkiset tai yksityiset palvelut eivät ihmisiä tavoita tai pysty heitä auttamaan.Lue lisää

MIELI Lounais-Suomen mielenterveys ry Turun kriisikeskus tarjoaa kriisiapua, kun olet kohdannut jotain järkyttävää tai tilanteen, joka ylittää voimavarasi. Autamme esimerkiksi traumaattisen tilanteen kohdanneita, ihmisiä jotka ovat joutuneet läheltä piti tilanteeseen, kohdanneet onnettomuuden, kokeneet henkistä tai fyysistä väkivaltaa, joutuneet vaikeaan elämäntilanteeseen, eronneet kumppanista, kohdanneet haasteita parisuhteessa tai perheessä, heitä, jotka ovat yrittäneet itsemurhaa tai ovat menettäneet läheisensä. Apua saa maksuttomasti, halutessaan anonyymisti ja ilman lähetettä. Ohjaamme matalalla kynnyksellä jatkopalveluihin. Usein nopea puuttuminen ja oikea-aikainen apu riittää. Älä jää yksin.Lue lisää

Munuainen ja maksa ovat elimistön unohdetut ihmeidentekijät. Ilman niitä ihminen ei tule toimeen. Avustamalla Munuais- ja maksaliittoa voit tukea eri ikäisiä sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä parantaa tutkimuksen avulla heidän elämänlaatuaan. Munuais- ja maksaliitto ajaa sairastuneiden oikeuksia, antaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä, edistää elinluovutuksia sekä toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana.Lue lisää

Yeesi on ainutlaatuinen nuorten mielenterveyttä edistävä toimija, jonka ovat perustaneet ja jossa toimivat nuoret itse. Teemme tavoitteellista ja nuoria osallistavaa työtä nuorten mielenterveyden hyväksi valtakunnallisesti. Olemme olemassa, jotta nuoret saavat edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa sekä toisten nuorten mielenterveyttä arjessa ja yhteiskunnassa. Kaikki nuoret ovat tervetulleita mukaan toimimaan positiivisen mielenterveyden puolesta omana itsenään. Tavoitteenamme on, että jokaisella nuorella on Suomessa riittävät taidot vahvistaa omaa mielenterveyttään. Työskentelemme aktiivisesti sen eteen, että Suomi on tulevaisuudessa yhteiskunta, jossa rakenteet turvaavat jokaiselle mahdollisuuden hyvään mielenterveyteen. Tuomme aktiivisesti esiin, että nuorten oma tieto ja toiminta mielenterveyden edistämisen saralla on arvokasta, ja sitä pitää hyödyntää päätöksenteon eri vaiheissa. Teemme pienillä resursseilla vaikuttavaa työtä ja lahjoittaessasi Yeesille, tiedät, että lahjoituksesi menee suoraan nuorten mielenterveyttä edistävään työhön.Lue lisää

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö. Tarjoamme opiskelijoille ja opiskeluyhteisöille tietoa, tukea ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskelussa jaksamiseen. Teemme myös vaikuttamistyötä mielenterveysystävällisen opiskeluarjen puolesta ja mielenterveysongelmien normalisoimiseksi.  Haluamme osaltamme varmistaa, että huomisen työelämässä ja yhteiskunnassa riittää hyvinvoivia tekijöitä. Tätä Nyyti tekee, koska mielellä on väliä.Lue lisää

Omaishoitajaliitto on omaishoitajien edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan tai läheistään hoitavien henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Omaishoitajaliiton kuuluu 66 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Niissä läheistään hoitavat saavat tietoa, valmennusta ja virkistystä sekä vertaistukea samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä. Jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 11 000 jäsentä, ja vapaaehtoisia toiminnassa on mukana yli tuhat. Lue lisää

Operaatio Ruokakassi ry toimii 42 jäsenjärjestönsä kautta Varsinais-Suomessa. Jaoimme v. 2021 noin 293.000 ruokakassia vähävaraisille. Yli 600 vapaaehtoistamme teki 105.000 tuntia vapaaehtoistyötä jäsenjärjestöjen ruokajakeluissa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on meille tärkeää, Operaatio Ruokakassin antama apu on avointa kaikille avuntarvitsijoille. Ruoka-apu ei maksa mitään eikä edellytä kuulumista jäsenjärjestöihin. Lähes kahden miljoonan ruokahävikkikilon pelastaminen biojätteeksi joutumiselta ja kierrättäminen vähävaraisten ruoaksi on myös merkittävä ympäristöteko ilmastonmuutosta vastaan. Lahjoittamalla Operaatio Ruokakassille tuet ruoka-aputoimintaa Varsinais-Suomen alueella. Kaikkien Operaatio Ruokakassin alla olevien lahjoituskohteiden tuotot ohjataan Operaatio Ruokakassille, joka toimittaa avun ruoan muodossa ruokajakoa tekeville jäsenorganisaatioilleen. Lue lisää

Pidä Saaristo Siistinä ry Vesistöjemme pitäminen siistinä on likaista hommaa, mutta jonkun se on tehtävä. Valitessasi lahjoituskohteeksi Pidä Saaristo Siistinä ry:n tuet meri- ja järviluontomme arkista ja tärkeää puhdistustyötä, jonka tuloksista nauttivat kaikki vesillä ja rannoilla liikkuvat ja retkeilevät. Pidä Saaristo Siistinä ry on vuodesta 1969 toiminut valtakunnallinen ympäristöjärjestö, joka edistää konkreettisin teoin meri- ja järviluontomme hyvinvointia. Toiminta-alueet ovat Saaristomeri, Saimaa, Päijänne, Pohjanlahti, Pirkanmaa ja Itäinen Suomenlahti. Lue lisää www.pidasaaristosiistina.fi Lue lisää

Pro-tukipiste tekee käytännön tukityötä seksinmyynnistä toimeentulonsa hankkivien ihmisten kanssa. Osa asiakkaistamme on joutunut ihmiskaupparikoksen uhriksi. Taloudelliset ja terveydelliset ongelmat sekä yksinäisyys ovat osa monen kohtaamamme ihmisen arkea. Eristäytyminen johtaa siihen, ettei ihmisellä ole tietoa mahdollisuuksistaan eikä visioita paremmasta. Pro-tukipiste ry on vuonna 1990 perustettu uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten osallisuutta ja ihmisoikeuksia. Tarjoamme matalan kynnyksen tukea, neuvontaa ja terveyspalveluita sekä yhteisöllistä toimintaa. Toimintamme on tarkoitettu kaikille ihmisille, jotka tekevät seksi- tai erotiikka-alan työtä, tarjovat vastikkeellista seksiä tai ovat joutuneet ihmiskaupparikoksen uhriksi.Lue lisää

Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys ry on yksi SEY:n eli Suomen eläinsuojelu ry:n jäsenyhdistyksistä ja sen päätavoitteena ja -toimintamuotona ovat eläinten hyvinvoinnin ja hyvän kohtelun edistäminen. Suurin osa yhdistyksen resursseista menee sijaiskodeissa olevien eläinten hoitoon ja erilaisiin kuluihin. Hoidamme myös luonnonvaraisia apua tarvitsevia eläimiä. Lue lisää

Seta ry on ihmisoikeus ja -kansalaisjärjestö. Tavoitteenamme on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä – itse itsensä, perheensä ja ihmis-suhteensa. Homot, lesbot, bit, inter-, trans- ja muunsukupuoliset henkilöt, transvestiitit ja muut hlbtiq-ihmiset kohtaavat eriarvoisuutta lainsäädännössä ja arjessaan. Haluamme yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuvan. Setan toiminta perustuu ihmisoikeuksiin ja itsemääräämisen ja itsemäärittelyn kunnioitukseen, normitietoisuuteen ja intersektionaalisuuteen.Lue lisää

SEY Suomen eläinsuojelu ry on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Tehtävämme on tehdä maailmasta parempi paikka kaikille eläimille. Ennaltaehkäisemme eläinsuojeluongelmia, puutumme eläinsuojelutapauksiin, kampanjoimme asenteiden ja lainsäädännön muuttamiseksi sekä teemme ruohonjuuritason eläinsuojelutyötä. Olemme toimineet suomalaisen eläinsuojelun eturintamassa jo yli sadan vuoden ajan, ja olemme saaneet paljon aikaan. Se on paras mahdollinen todiste siitä, että muutos parempaan on mahdollinen jatkossakin. Tule mukaan auttamaan eläimiä!Lue lisää

Olemme olemassa, jotta yksikään lapsi ei jää yksin. Autamme lasta näkemään hyvän itsessään ja muissa. Tarjoamme pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea lapsen hyväksi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka – lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Hyvistä ajatuksista syntyvät teot. Pienetkin teot voivat muuttaa maailmaa. Yhdessä voimme parantaa lasten asemaa yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Tutustu tarkemmin www.icehearts.fiLue lisää

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua itselle mieluisaan, laadukkaaseen taide- ja kulttuuriharrastukseen sekä tuottaa omaa taiteellista sisältöä. Haluamme, että taide- ja kulttuurikokemukset ovat konkreettinen osa lasten ja nuorten elämää, ja että taide ja kulttuuri kuuluvat jokaisen lapsen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää ammattimaisesti toimivien lastenkulttuuria tuottavien tahojen toimintaedellytyksiä sekä lastenkulttuuritoiminnan tunnetuksi tekemistä. Lahjoittamalla voit vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin!Lue lisää

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto Missionmen toimii valtakunnallisesti yrittäjyyden, arvojen, lähetyksen ja lähimmäisen hyväksi. Vuonna 1920 perustettu yhdistys toimii tänäkin päivänä kristillisen rakkauden hengessä koko Suomessa ja maailmalla. Kohtaamme erityisesti yrittäjiä tarjoten hengellistä ja henkistä vahvistusta arkeen. Toimintaamme kuuluu myös Tuomastoiminta sekä lähetys-, diakonia-, kehitysaputyön tukeminen eri kohteissa. Lue lisää

Surunauha ry tarjoaa vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille. Vuosittain yli 7000 läheistä kokee perheenjäsenen tai muun läheisen ihmisen itsemurhan. Olemme tukemassa läheisen itsemurhan kokeneiden selviytymistä ja lisäämässä avoimuutta puhua itsemurhista. Itsemurhamenetys muuttaa monen elämän - moni kokee hyvin tuskallisia tunteita ja yksinäisyyttä oman menetyksensä jälkeen. Tarjoamme vertaistukea valtakunnallisesti ryhmissä ja yksilötukena, vertaistukiviikonlopuissa, verkossa ja tapahtumissa – ettei kukaan jäisi menetyksensä kanssa yksin.Lue lisää

Syömishäiriöliitto tarjoaa toipumismyönteistä ja asiantuntevaa tukea ja tietoa syömishäiriöön sairastuneille, eri tavoin syömisellä tai liikkumisella oireileville, sairastuneiden läheisille sekä ammattilaisille. Syömishäiriöliitto tekee työtä sen puolesta, että syömishäiriöt tunnistetaan ja oireiluun osataan puuttua oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti. Lisäksi Syömishäiriöliitto ylläpitää sallivaa ruoka-, liikunta-, paino- ja kehopuhetta julkisessa hyvinvointikeskustelussa. Keskeiset toimintamuodot: - auttavat puhelimet syömishäiriötä sairastaville, oireileville ja heidän läheisilleen - vertaistuki verkossa - vapaaehtoisten tukeminen - helposti saatavilla olevan tiedon tuottaminen - kouluttaminen - ennaltaehkäisyLue lisää

TampereMissio on tamperelainen yhdistys, joka tekee työtä lapsiperheiden, nuorten, ikäihmisten ja kehitysvammaisten ihmisten hyväksi. Monipuoliset tapahtumamme ja ryhmämme ovat avoimia ja maksuttomia kaikenikäisille eri puolilla Tamperetta. Tarjoamme apua kasvokkain arjen asioissa, olit sitten perheenäiti - isä tai ikäihminen. Kehitysvammaisille ja tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille tarjoamme mahdollisuuksia tavata muita, saada ohjausta ja harrastaa. Tukemalla TampereMission toimintaa, tuet paikallista hyvinvointia.Lue lisää

Tukenasi ry tukee nuoria aikuisia (17-29 v.) ja yli 60-vuotiaita erilaisissa elämän nivelvaiheissa ja haasteissa. TUAS-toimintamme tukee nuoria itsenäisen elämisen alkutaipaleella, Oma Koutsi puolestaan opiskeluun ja työelämään liittyvissä haasteissa. Yli 60-vuotiaiden vaikeisiin elämäntilanteisiin tukea tarjoaa Senioripysäkki. Toimintamme on maksutonta, joten pystymme tukemaan myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Vuonna 1880 perustettu yhdistyksemme on Turun vanhin sosiaalialan järjestö.Lue lisää

Tukilinja-säätiön tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasavertaisten toimintamahdollisuuksien edistäminen. Toimintamme perustuu apurahojen jakamiseen. Apurahojamme käytetään koulutukseen, työllistymiseen sekä aktiiviseen elämään tarvittaviin välineisiin ja muihin kuluihin. Tukilinja-säätiö on ainoa vammaisalan toimija Suomessa, joka suuntaa tukensa kaikille tuen tarpeessa oleville vammaisille ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisille henkilöille diagnoosista ja iästä riippumatta. Ole mukana muutoksessa! Tee lahjoitus Tukilinja-säätiölle ja ole mukana edistämässä yhdenvertaisuutta. Tutustu tarkemmin toimintaamme alta löytyvästä lahjoituskohteesta.Lue lisää

Turun Toverit ry on turkulainen monilajiurheiluseura, jossa harrastetaan kymmentä eri urheilulajia Seurassa panostetaan sekä kilpa-urheiluun että harrasteliikuntaan. Visiomme on, että liikunnan tulisi olla jokaisen lapsen oikeus. Liikunta itsessään on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osana joukkuetta ja ryhmää lapsi oppii monia sellaisia taitoja, jotka auttavat häntä pärjäämään elämässä. Urheiluseuroissa lapsen rinnalla kulkee turvallisia aikuisia silloinkin, kun elämä tuntuu muuten turvattomalta. Lapsi, joka on vaarassa joutua lopettamaan liikunnan taloudellisista syistä, on usein juuri se lapsi, jolle harrastaminen antaa eniten elämää varten tai se lapsi, jonka motivaatio treenata on aivan omaa luokkaansa. TuTo ry:n tukirahasto perustettiin loppuvuodesta 2018, jotta yksikään seuran tai sen verkostoseurojen lapsista tai nuorista ei joutuisi lopettamaan liikuntaharrastusta taloudellisista syistä. Tukirahastosta tuetaan jääkiekon, jalkapallon, yleisurheilun, jumpan ja painin 4-18-vuotiaita harrastajia. Korona-aika on heikentänyt monien perheiden taloudellista tilannetta, mikä on näkynyt TuTo ry:n tukirahastosta haettujen avustusten määrän moninkertaistumisena. Lahjoittamalla TuTo ry:n tukirahastoon olet mukana mahdollistamassa sen, että liikunta todella on jokaisen lapsen oikeus. Jokainen lahjoitus, kuinka pieni tahansa, on korvaamattoman tärkeä.Lue lisää

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry on omaistyön asiantuntijaorganisaatio, joka tukee omaisten ja perheiden hyvinvointia, kun perheessä tai lähipiirissä ilmenee mielenterveysongelmia tai päihteiden väärinkäyttöä. Luomme mahdollisuuksia yhteisöllisyydelle, vertaisuudelle ja yksinäisyyden vähentämiselle. Järjestämme toimintaa erilaisiin tuen tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Tarjoamme maksutonta omaisneuvontaa, kursseja ja ryhmiä, tukihenkilöitä eri-ikäisille, vertaistukea sekä vapaaehtoistoimintaa. Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry on Suomen vanhin mielenterveysomaisten yhdistys, perustettu vuonna 1984.Lue lisää

Teemme diakoniatyötä suurella sydämellä jokaista ihmistä varten. ViaDia-liike koostuu kattojärjestö ViaDia ry:stä sekä paikallista diakoniatyötä tekevästä 36 paikallisyhdistyksestä, jotka toimivat 45 eri paikkakunnalla. 84- vuotias järjestömme tekee valtakunnallisesti työtä seitsemän eri työalan kautta, jotka ovat ruoka-aputyö, vammaistyö, vanhustyö, päihdetyö, monikulttuurinentyö, ViaDia-tori, vankila- ja kriminaalityö. Toivo luo voimavaroja jokaisen elämään. Tuomme tukea arkeen, autamme elämän eri vaiheissa ja kuljemme rinnalla. Lue lisää

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä lisätään turvallisia aikuisia lasten ja nuorten elämään, jota pitkä koronapandemia-aika on kuormittanut henkisesti yksinäisyydellä, toivottomuudella ja masennuksella. Keräyksellä autetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia niin Suomessa kuin maailman katastrofialueilla. Keräyksen toteuttamiseen osallistuvat kaikki Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat. Yhteisvastuukeräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.Lue lisää

Valitse kohde ja lahjoita undefined€