Vercel Logo

Järjestöt ja lahjoituskohteet

Yli 270 hyväntekeväisyyskohdetta paikallisesti ja valtakunnallisesti. Valitse itsellesi merkityksellisin ja anna apua lahjoittamalla.

Lahjoita
ANNA SUMMA JA VALITSE KOHDE

A-klinikkasäätiö on vuonna 1955 perustettu addiktioiden asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja riippuvuushaittoja. Rakennamme inhimillisempää yhteiskuntaa ja keskitymme toiminnassamme etenkin kohtaavaan työhön, verkkoauttamiseen ja addiktiotutkimukseen. Lue lisää

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen. Vuonna 1992 perustetun Aivovammaliiton toimintaan kuuluvat oleellisesti: - viestintä ja vaikutustyö - koulutus ja neuvonta - vertaistuki - kokemustoiminta - kurssitoiminta ja sopeutumisvalmennus - yhdistystoiminnan tuki - yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Tue toimintaamme ja auta elämää jatkumaan!Lue lisää

Autismiliitto on valtakunnallinen autismikirjon ihmisiä ja heidän läheisiään edustava asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Toimimme katto-organisaationa jäsenyhdistyksillemme. Me Autismiliitossa uskomme, että tietoa ja ymmärrystä lisäämällä voidaan saavuttaa autismimyönteinen - ja samalla ihmismyönteinen - yhteiskunta. Lahjoittamalla autat meitä tässä yhteisessä tavoitteessamme.Lue lisää

Avustus- ja kehitysyhteistyöjärjestö Suomen Caritas ry ‒ Caritas Finland rf kunnioittaa kaikkien ihmisarvoa, tekee työtä eriarvoisuuden vähentämiseksi ja edistää yhdenvertaisia yhteiskuntia. Toimintaamme kuuluu niin avustustyö Suomessa kuin kehitysyhteistyö. Teemme lisäksi viestintä- ja vaikuttamistyötä oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Toiminta-alueemme ulottuu koko maahan – toimisto ja Caritas-kauppa sijaitsee Helsingissä. Järjestämme tiloissamme erilaista toimintaa, kuten ystäväkahvila- ja retkitapahtumia. Tarjoamme maahan muuttaneille ohjaus- ja neuvontapalveluita. Caritaksen auttamistyössä on ominaista, että autettu ihminen tulee aktiiviseksi osallistujaksi. Kannustamme esimerkiksi ruoka-avun vastaanottajia vapaaehtoisiksi. Auta meitä kehittämään kotimaan avustustoimintaa ja neuvontaa.Lue lisää

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry toimii pääasiassa kissapopulaatioiden parissa. Loukutamme, hoidamme kuntoon ja saatamme loppuelämän koteihinsa hallitsemattomasti lisääntyviä kissalaumoja. Yhdistys toimii Turun seudulla täysin vapaaehtoisvoimin ja pääasiassa lahjoitusvaroin. Vastaanotamme noin 100-150 kissaa vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2022 kauttamme omaan rakastavaan kotiin lähti 106 kissaa. Kissat asuvat Dewin sijaiskodeissa keskimäärin 2-5 kuukautta, joiden aikana jokainen kissa leikataan, sirutetaan, rokotetaan kahdesti, testataan FIV:n & FeLV:n varalta ja madotetaan vähintään kolmesti.Lue lisää

Eläinten Hyvinvointiyhdistys Lemmikki ry:n tarkoituksena on edistää kaikkien eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Lisää tietoa toiminnastamme löydät lahjoituskohteistamme tai osoitteesta [www.lemmikkiry.fi](https://www.lemmikkiry.fi)Lue lisää

Autamme vuodessa lähes 22 000 apua hakevaa. Me osaamme auttaa, kun joku läheinen on väkivaltainen tai uhkailee, lapsi näkee ja kokee väkivaltaa, perheen arki on kaoottista ja esimerkiksi lasten koulunkäynti ei suju, vanhemmat tarvitsevat apua ja tukea arjen sujumiseen sekä vauvan kanssa olemiseen, vauvaa odottava äiti tai vauvaperhe tarvitsee tukea päihteettömyydessä, äiti uupuu tai masentuu esim. synnytyksen jälkeen, äiti tarvitsee jonkun tuekseen vauvan odotukseen ja synnytykseen, isä ei löydä paikkaansa perheessä, lapsiperheen vanhemmat eroavat, lapsen ja vanhemman tapaamiseen tarvitaan turvalliset olosuhteet, lapsi on kaapattu tai uhataan kaapata tai huoltokiista on vaikea. Sinä voit auttaa lahjoittamalla!Lue lisää

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on vuonna 1983 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on ehkäistä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalista syrjäytymistä. Työ painottuu lastensuojelun jälkihuoltoon, maahanmuuttajataustaisten nuorten tukitoimintaan, perhetyöhön sekä vapaaehtoiseen ja ammatilliseen tukihenkilötyöhön. Lue lisää toiminnastamme: [www.ehja.fi](https://www.ehja.fi/)Lue lisää

Espoon seudun pelastusalan yhdistys ry on perustettu vuonna 1963, pelastuskoiratoiminta alkoi 1980, nykyisin yhdistys on puhtaasti pelastuskoirakoita kouluttava yhdistys. Olemme Suomen suurin pelastuskoirayhdistys. Kuulumme Suomen Pelastuskoiraliittoon, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöön sekä Uudenmaan pelastusliittoon. Koirille ja ohjaajille koulutamme ilmavainuista alue-etsintää eli hakua, jäljestämistä sekä etsintää raunio- ja sortuma olosuhteissa. Poliisin pyytämillä henkilöetsinnöillä toimimme osana Vapepaa, usein alueen suurimpana yksittäisenä yhdistyksenä. Toimimme Länsi-Uudenmaan pelastustoimen apuna mahdollisissa raunio- tai sortumaonnettomuuksissa. Rauniotehtävillä toimimme suoraan pelastustoimen alla. Hälytysryhmämme sai viime vuonna 22 hälytystä joista 14 johti etsintään. Hälytysryhmässä meillä on yhdeksän viranomaistarkastettua koiraa ohjaajineen, kuusi Vapepa-johtajaa sekä parikymmentä kartturi- tai muissa tehtävissä etsintöjen aikana toimivaa henkilöä, yhteensä 33 henkeä. Lue lisää

Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry on Suomen Diabetesliitto ry:n jäsen. Yhdistyksen toimialue on koko Etelä-pohjanmaa ja Kristiinankaupungin suomenkieliset alueet. Yhdistyksemme tarkoituksena on toimia diabeteksen ennaltaehkäisemiseksi ja sairauden aiheuttamien haittavaikutusten vähentämiseksi sekä antaa ohjausta, neuvontaa ja vertaistukea. Toimintamme tarkoituksena on myös tukea arkielämässä selviytymistä ja jaksamista. Diabetesyhdistys pohjaa toimintansa asiantuntija- ja kokemustiedon yhdistämiseen ja ottaa toiminnassaan mukaan diabeetikoiden läheiset. Valvomme diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja ja toimimme heidän yhteistyöorganisaationa. Vuonna 2022 toimintamme tavoitti noin 4 000 henkilöä, tapahtumia oli 230, aloitteita teimme 3 ja kotisivuilla kävi keskimäärin 160-200 henkilöä päivässä.Lue lisää

Hangon katulähetys ry toimii kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta hankolaisten parhaaksi kokonaisvaltaisella auttamisella. Toimintamuotoja ovat kuntouttava työtoiminta, päiväkeskustoiminta ja ruoka-aputoiminta. Kaikille avoin päiväkeskus rakentaa yhteisöllisyyttä ja tarjoaa vertaistukea. Toteutamme diakonista lähimmäisen rakkautta jakamalla hävikkiruokaa, elintarvikekasseja ja tarjoamalla ilmaisia yhteisöaterioita ja grillaushetkiä. Haemme elintarvikeliikkeistä ja keskuskoululta hävikkiruokaa elintarvikeavun tarpeessa oleville. Toiminnallamme on yli 30 vuoden perinteet. Auta meitä olemaan apuna heikompien puolesta!Lue lisää

Diakonissalaitoksen Vamos auttaa erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneitä 16- 29-vuotiaita nuoria kohti työtä ja opintoja. Yksilö- ja ryhmävalmennuksella nuori saa tukea hyvin tuloksin. Vamos-palveluja käyttää vuosittain noin 2 000 kohderyhmän nuorta. Diakonissalaitoksen Vamos on johtava vaikeimmassa asemassa olevien nuorten kokonaisvaltaiseen tukemiseen keskittyvä palvelu Suomessa. Vamos-nuortenpalvelu toimii 11 eri paikkakunnalla, joista Rovaniemi on pohjoisin. Vamos palkittiin vuonna 2021 Vuoden yhteiskunnallisena vaikuttavuustekona. Vamos-toiminnalla on yhteiskunnallista merkitystä sekä nuorten elämänlaadun ja hyvinvoinnin vahvistajana että yhteiskunnallisten säästöjen tekijänä. Lahjoittamalla autat nuoria yhteisessä tavoitteessamme.Lue lisää

HESYn päätoiminta-alueena on kodittomien eläinten auttaminen. Olemme vuosikymmenten aikana ottaneet hoiviimme kymmeniätuhansia kodittomia lemmikkieläimiä ja etsineet niille uudet, rakastavat kodit. Eläimet asuvat HESYn hoivissa aina siihen asti, että niille löydetään sopiva loppuelämän koti. Käytännön eläintenhoidon lisäksi HESY hoitaa pääkaupunkiseudun löytöeläinkuljetukset ja ylläpitää lemmikkien hautausmaata Keskuspuistossa. HESYn toimiston neuvontapuhelin vastaa tuhansiin puheluihin vuosittain ja antaa neuvoja löytöeläimiin, eläintensuojeluun ja eläinten hoitoon liittyvissä kysymyksissä.Lue lisää

Ikäinstituutti on kolmannella sektorilla toimiva asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää hyvää vanhenemista koulutuksen, kehittämisen ja tutkimuksen keinoin. Rakennamme innostavia ratkaisuja kumppaneidemme kanssa, jotta iäkkäillä ihmisillä olisi mahdollisuus liikkua oman hyvinvointinsa kannalta riittävästi, kokea osallisuutta ja tulla kuulluksi, vahvistaa mielen hyvinvointia helposti saatavilla olevien keinojen avulla ja asua ikäystävällisessä ja turvallisessa ympäristössä. Iäkkäiden oma ääni on työmme lähtökohta.Lue lisää

Kaikille kone -kampanjassa yrityskäytöstä poistuvat ja edelleen hyväkuntoiset tietokoneet kerätään lahjoitettaviksi vähävaraisille koululaisille ja opiskelijoille. Lisäksi yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä kerätään rahalahjoituksia, joilla Kotimaanapu hankkii hyväkuntoisia koneita. Kotimaanapu ohjaa koneet tarvitseville koululaisille ja opiskelijoille yhteistyössä seurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa. Kaikille kone -kampanjassa on vapaaehtoisvoimin mukana joukko teknologiayrityksiä ja yhteiskunnan toimijoita. Kampanja sai alkunsa jouluna 2015, jolloin suomalaisen pelialan tekijät saivat idean kerätä yrityksiltä käytettyjä tietokoneita perheille, joilla ei muuten ole varaa sellaisia hankkia. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.Lue lisää

Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa monipuolisesti ja konkreettisesti akuuttia apua tarvitsevia ihmisiä ympäri Suomen. Kotimaanavulle suunnatut rahalahjoitukset ohjataan tarvitseville evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyön kautta autettavan syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Avuntarvitsijoita voidaan tukea taloudellisesti, tavara- ja ruoka-avun avulla tai välttämättömillä toimilla, jotka kohentavat vaikeuksissa olevien elämänlaatua. Kotimaanavun taustaorganisaatio on Kirkkopalvelut ry.  www.kotimaanapu.fiLue lisää

Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut auttaa Turussa ja Varsinais-Suomen alueella vuosittain noin 150 lasta, 100 nuorta ja 200 perhettä. Lahjoita ja auta meitä auttamaan psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevia lapsia, nuoria ja heidän perheitään!    Autamme silloin, kun lapsella on haasteita kehityksessä, vaikeuksia arjessa tai huolia ihmissuhteissa. Autamme nuoria löytämään juuri oman näköisen polun kohti aikuisuutta. Kuljemme vanhempien rinnalla, jotta he pystyvät auttamaan lastaan kasvamaan omaksi ainutlaatuiseksi itsekseen. Lahjoittamalla voit auttaa sairaita, vammaisia sekä psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevia lapsia, nuoria ja heidän perheitään!Lue lisää

Kerätyillä varoilla hankitaan hävikkiruokaa, joka jaetaan vähävaraisille henkilöille ruoka-apuna. Lisäksi varoja voidaan käyttää toiminnassa tarvittavien muovipussien hankintaan. Kuopion ruoka-apu ry jakaa kauppiaiden ja tuotantolaitoksien lahjoittamaa ruokaa Lapinlinnankatu 6:ssa ma ja to klo 13.00 sekä la 12.15. Olemme voittoa tavoittelematon poliittisesti sitoutumaton ja yleishyödyllinen yhdistys. Kaikki työntekijämme ovat vapaaehtoisia ja tekevät työtä suurella sydämellä. Lue lisää

Kuurojen Liitto on vuonna 1905 perustettu järjestö, jonka tehtävä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen. Puolustamme viittomakielisten oikeutta omaan äidinkieleensä, taistelemme kuurouden perusteella tapahtuvaa syrjintää vastaan ja tarjoamme voimaannuttavaa vertaistukea. Pyrimme viittomakielisen viestinnän ja palveluiden lisäämiseen ja vahvistamiseen, sekä tarjoamme henkilökohtaista tukea ja palveluohjausta viittomakielellä. Toimimme myös 37 kuurojen yhdistyksen kattojärjestönä.Lue lisää

Lapsen Valo Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää lapsille perheineen leirejä, tapahtumia, koulutusta ja tukitoimintaa. Lapsen Valo ry kohdistaa varoja tällä hetkellä erityisesti Sointukylpyjen eli äänimaljarentoutusten järjestämiseen päiväkodeissa.Lue lisää

Lohjan eläinsuojeluyhdistys ry eli Lesy, perustettiin vuonna 2014. Tarkoituksenamme on edistää eläinten hyvinvointia Lohjalla ja lähikunnissa. Vastaamme Lohjan alueen löytöeläimistä ja Siuntion löytökoirista. Löytöeläintalomme sijaitsee osoitteessa Karstuntie 354, Lohja (entinen Hiiden koulu). Löytöeläintalossa löytöeläimet asuvat mukavasti lakisääteisen 15 vrk ja päätyvät sen jälkeen kodin etsijöiksi. Mikäli harkitset kissaa tai koiraa, voit olla yhteydessä Lesyn päivystysnumeroon. Resurssiemme mukaan pyrimme ottamaan hoitoon myös sellaisia lemmikkejä, joita omistaja ei sairauden tai muun syyn takia voi ylläpitää. Panostamme ongelmien ennaltaehkäisyyn, tiedotamme ja neuvomme, sekä osallistumme aktiivisesti alueen tapahtumiin ja toimintaan. Auta meitä auttamaan!Lue lisää

Syöpään sairastuminen on hyvin raskas koettelemus – kriisi, jonka keskellä meillä jokaisella on oikeus saada rinnalla kulkijoita kannattelemaan vaikeimman yli. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys on ollut syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä matkalla mukana jo seitsemän vuosikymmenen ajan tarjoamalla kuntoutus-, tuki- ja neuvontapalveluja. Auta meitä kulkemaan heidän rinnallaan myös tulevaisuudessa.Lue lisää

Loviisan kissatalo on pieni, täysin vapaaehtoisvoimin toimiva eläinsuojeluyhdistys. Kauttamme kulkee vuosittain noin 150 eläintä. Yhdistyksen pääasiallinen toiminta keskittyy Loviisan seudun löytökissojen vastaanottamiseen, hoitamiseen ja kotiuttamiseen. Toimimme myös sekä Loviisan kaupungin, että Lapinjärven kunnan virallisena talteenottopaikkana kissoille, koirille ja muille pienille seuraeläimille. Yhdistyksemme tekee eläinsuojelutyötä suurella sydämellä pienen (noin 10 henkeä), mutta tehokkaan tiimin voimin.Lue lisää

Luontoliitto on Suomen ainoa lasten ja nuorten oma ympäristöjärjestö, jo vuodesta 1943. Järjestön tavoitteena on luonnon kanssa tasapainossa elävä ja luontoa kunnioittava yhteiskunta. Varhain syntynyt luontosuhde kantaa tutkitusti halki elämän. Tämä mielessä Luontoliitto järjestää lapsille ja nuorille luontoleirejä ja -kerhoja, ympäristöaiheisia kouluvierailuja sekä vaikuttamismahdollisuuksia yhdessä asiantuntijoiden kanssa.Lue lisää

Manna-Apu ry on vuodesta 1997 toiminut kristillinen, yleishyödyllinen hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimii lahjoitusvaroin ja pääosin vapaaehtoistyön voimin. Yhdistyksen toimitila Manna-talo sijaitsee Espoon Tuomarilassa. Ruoka-aputoimintamme avulla vähävaraiset perheet saavat elintarvikkeita ja ruokaa pöytään. Yhteisöllinen toimintamme lisää osallisuutta sekä antaa merkityksellistä tekemistä arkeen. Manna-talossa on myös työllistymistä edistävää toimintaa, joka auttaa työelämän ulkopuolella olevia pääsemään takaisin työelämään. Manna-talossa toimii myös Hävikkiravintola Manna, jossa loihditaan hävikkielintarvikkeista maittavia lounaita. Manna-Apu ry toimii eriarvoisuuden vähentämiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön lisäämiseksi. Uskomme Manna-talossa ihmisen lahjoihin, kyvykkyyteen ja yhteisön voimaan, silloinkin kun elämäntilanne on haasteellinen. Osoite: Tuomarilantie 19 02760 Espoo Puhelinnumero: 044 493 2160Lue lisää

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. MLL tarjoaa eri elämäntilanteissa vertaistukea, monipuolista toimintaa sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Suomen suurimpaan lastensuojelujärjestöön kuuluu 87 000 jäsentä, 548 paikallisyhdistystä, 10 piirijärjestöä ja keskusjärjestö. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen – meistä aikuisista riippuu, toteutuuko se. Yläbannerin kuva Päivi Karjalainen.Lue lisää

Fingerroosin säätiö edistää ikääntyneiden ja eri ikäisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Toiminnan tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen ja osallisuuden edistäminen. Tavoitteeseen päästään toisiltamme oppien ”sukupolvet yhdessä” periaatteella. Säätiön arvot ovat tasavertainen kohtaaminen, osallisuuden mahdollistaminen sekä rohkeus kasvuun ja uudistumiseen.Lue lisää

Mielenterveyden keskusliitto valvoo mielenterveyskuntoutujien ja -potilaiden etuja, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä, tuottaa tietoa sekä kehittää, järjestää ja tukee heidän tarvitsemiaan järjestölähtöisiä palveluja. Liitto työskentelee sen puolesta, että mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden perusoikeudet, palvelut ja mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa toteutuvat. Mielenterveyden keskusliitto pohjaa toimintansa asiantuntija- ja kokemustiedon yhdistämiseen ja ottaa toiminnassaan mukaan myös mielenterveyskuntoutujien ja -potilaiden läheiset. Liitto tukee erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa julkiset tai yksityiset palvelut eivät ihmisiä tavoita tai pysty heitä auttamaan.Lue lisää

MIELI Lounais-Suomen mielenterveys ry Turun kriisikeskus tarjoaa kriisiapua, kun olet kohdannut jotain järkyttävää tai tilanteen, joka ylittää voimavarasi. Autamme esimerkiksi traumaattisen tilanteen kohdanneita, ihmisiä jotka ovat joutuneet läheltä piti tilanteeseen, kohdanneet onnettomuuden, kokeneet henkistä tai fyysistä väkivaltaa, joutuneet vaikeaan elämäntilanteeseen, eronneet kumppanista, kohdanneet haasteita parisuhteessa tai perheessä, heitä, jotka ovat yrittäneet itsemurhaa tai ovat menettäneet läheisensä. Apua saa maksuttomasti, halutessaan anonyymisti ja ilman lähetettä. Ohjaamme matalalla kynnyksellä jatkopalveluihin. Usein nopea puuttuminen ja oikea-aikainen apu riittää. Älä jää yksin.Lue lisää

Munuainen ja maksa ovat elimistön unohdetut ihmeidentekijät. Ilman niitä ihminen ei tule toimeen. Avustamalla Munuais- ja maksaliittoa voit tukea eri ikäisiä sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä parantaa tutkimuksen avulla heidän elämänlaatuaan. Munuais- ja maksaliitto ajaa sairastuneiden oikeuksia, antaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä, edistää elinluovutuksia sekä toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana.Lue lisää

Neuroliitto ry on MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien sekä heidän läheistensä oma järjestö. Liitto edistää ja valvoo heille tärkeitä asioita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä tarjoaa neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalveluja. Neuroliiton monipuoliset palvelut tukevat sekä sairastavan että läheisen hyvinvointia. Neuroliitto vaikuttaa sairastavien elämään edistämällä neurologisten sairauksien tutkimusta ja hoitoa sekä tarjoamalla luotettavaa tietoa sekä sairastaville läheisineen että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. [www.neuroliitto.fi](https://neuroliitto.fi/)Lue lisää

Yeesi on ainutlaatuinen nuorten mielenterveyttä edistävä toimija, jonka ovat perustaneet ja jossa toimivat nuoret itse. Teemme tavoitteellista ja nuoria osallistavaa työtä nuorten mielenterveyden hyväksi valtakunnallisesti. Olemme olemassa, jotta nuoret saavat edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa sekä toisten nuorten mielenterveyttä arjessa ja yhteiskunnassa. Kaikki nuoret ovat tervetulleita mukaan toimimaan positiivisen mielenterveyden puolesta omana itsenään. Tavoitteenamme on, että jokaisella nuorella on Suomessa riittävät taidot vahvistaa omaa mielenterveyttään. Työskentelemme aktiivisesti sen eteen, että Suomi on tulevaisuudessa yhteiskunta, jossa rakenteet turvaavat jokaiselle mahdollisuuden hyvään mielenterveyteen. Tuomme aktiivisesti esiin, että nuorten oma tieto ja toiminta mielenterveyden edistämisen saralla on arvokasta, ja sitä pitää hyödyntää päätöksenteon eri vaiheissa. Teemme pienillä resursseilla vaikuttavaa työtä ja lahjoittaessasi Yeesille, tiedät, että lahjoituksesi menee suoraan nuorten mielenterveyttä edistävään työhön.Lue lisää

Nuorten Suomi ry on palvelujärjestö, joka edistää nuorten toimijuutta ja vaikuttamista. Yhdessä eri toimijoiden kanssa kehitämme ja tuemme sellaisia rakenteita sekä nuoria innostavia toiminnan tapoja ja tilaisuuksia, joissa nuoret voivat oivaltaa uutta, saada aikaan ja vaikuttaa. Yhteistyötä tehdään niin koulujen, kuntien, järjestöjen, maakuntaliittojen, hyvinvointialueiden kuin yritysten kanssa. Nuorten Suomi ry:n sääntöjen mukainen tarkoitus on: - tukea ja edistää nuorten hyvinvointia, kasvua, kehitystä, aktiivisuutta, omatoimisuutta, yritteliäisyyttä, yrittäjyyttä ja yhteisvastuuta sekä ehkäistä syrjäytymistä. - Edistää nuorten valmiuksia ja mahdollisuuksia osallistua kansalaisjärjestötoimintaan, työelämään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.Lue lisää

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö. Tarjoamme opiskelijoille ja opiskeluyhteisöille tietoa, tukea ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskelussa jaksamiseen. Teemme myös vaikuttamistyötä mielenterveysystävällisen opiskeluarjen puolesta ja mielenterveysongelmien normalisoimiseksi.  Haluamme osaltamme varmistaa, että huomisen työelämässä ja yhteiskunnassa riittää hyvinvoivia tekijöitä. Tätä Nyyti tekee, koska mielellä on väliä.Lue lisää

Omaishoitajaliitto on omaishoitajien edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan tai läheistään hoitavien henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Omaishoitajaliiton kuuluu 66 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Niissä läheistään hoitavat saavat tietoa, valmennusta ja virkistystä sekä vertaistukea samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä. Jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 11 000 jäsentä, ja vapaaehtoisia toiminnassa on mukana yli tuhat. Lue lisää

Operaatio Ruokakassi ry toimii 42 jäsenjärjestönsä kautta Varsinais-Suomessa. Jaoimme v. 2021 noin 293.000 ruokakassia vähävaraisille. Yli 600 vapaaehtoistamme teki 105.000 tuntia vapaaehtoistyötä jäsenjärjestöjen ruokajakeluissa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on meille tärkeää, Operaatio Ruokakassin antama apu on avointa kaikille avuntarvitsijoille. Ruoka-apu ei maksa mitään eikä edellytä kuulumista jäsenjärjestöihin. Lähes kahden miljoonan ruokahävikkikilon pelastaminen biojätteeksi joutumiselta ja kierrättäminen vähävaraisten ruoaksi on myös merkittävä ympäristöteko ilmastonmuutosta vastaan. Lahjoittamalla Operaatio Ruokakassille tuet ruoka-aputoimintaa Varsinais-Suomen alueella. Kaikkien Operaatio Ruokakassin alla olevien lahjoituskohteiden tuotot ohjataan Operaatio Ruokakassille, joka toimittaa avun ruoan muodossa ruokajakoa tekeville jäsenorganisaatioilleen. Lue lisää

Parasta Lapsille ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Järjestämme leiri- ja viikonlopputoimintaa heikommassa asemassa oleville lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Perheleirit ovat monikulttuurisia. Toimintamme tarjoaa aikaa ilolle ja yhdessäololle ja vahvistaa arjessa jaksamista. Monella lapsella ja perheellä ei ole muuta mahdollisuutta lomaan kodin ulkopuolella eikä kaikilla ole omia tukiverkostoja. Leiritoiminnassa huomataan hyvä jokaisessa lapsessa ja perheessä.Lue lisää

Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen toimeksiantosuhteisten perhehoitajien etujärjestö ja perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka edistää laadukkaan perhehoidon toteutumista. Liitto on olemassa, jotta perhehoitajat voisivat keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä eli sijoitetuista lapsista ja nuorista, vammaisista lapsista ja aikuisista, mielenterveyskuntoutujista ja ikäihmisistä huolehtimiseen. Perhehoitoliitto vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asioissa sekä tukee perhehoitajia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia. Perhehoitoliiton jäsenistön ytimen muodostavat perhehoitajien alueelliset yhdistykset ja sijaiskotinuorten oma yhdistys Sinut ry. Niissä on noin 4 000 jäsentä. Yhdistykset tarjoavat vertaistukea perhehoitoperheiden kaikille asukkaille.Lue lisää

Pidä Lappi Siistinä ry on vuonna 1987 perustettu ympäristöjärjestö, joka tekee konkreettista työtä puhtaan ja viihtyisän Lapin puolesta. Tarjoamme ympäristökasvatusta ja -koulutusta, osallistumme Lapin alueen jätehuollon ja luonnon tilan kehittämiseen sekä erilaisiin ympäristöprojekteihin. Kesäisin järjestämme suosittuja talkooleirejä ja pienempiä roskienkeräys- ja vieraskasvitalkoita. Vuosittain kokoamme ympäristöalan toimijat yhteen alan ajankohtaisia teemoja käsittelevän ympäristöseminaarin merkeissä. Viestintä on myös tärkeä osa toimintaamme. Kun lahjoitat toimintaamme, lahjoitat Lapin luonnolle. Lue lisää

Pidä Saaristo Siistinä ry Vesistöjemme pitäminen siistinä on likaista hommaa, mutta jonkun se on tehtävä. Valitessasi lahjoituskohteeksi Pidä Saaristo Siistinä ry:n tuet meri- ja järviluontomme arkista ja tärkeää puhdistustyötä, jonka tuloksista nauttivat kaikki vesillä ja rannoilla liikkuvat ja retkeilevät. Pidä Saaristo Siistinä ry on vuodesta 1969 toiminut valtakunnallinen ympäristöjärjestö, joka edistää konkreettisin teoin meri- ja järviluontomme hyvinvointia. Toiminta-alueet ovat Saaristomeri, Saimaa, Päijänne, Pohjanlahti, Pirkanmaa ja Itäinen Suomenlahti. Lue lisää www.pidasaaristosiistina.fi Lue lisää

Pienperheyhdistys on kansalaisjärjestö, joka edistää yhden vanhemman perheiden hyvinvointia ja yhteiskunnallista asemaa. Yhdistys tarjoaa osallistujille mahdollisuuden toimia yhdessä ja vaikuttaa asioihin sekä monenlaista tekemistä arjessa jaksamisen tueksi. Lapsille ja vanhemmille järjestetään perhekahviloita, erilaisia ryhmiä, retkiä ja leirejä sekä välitetään perheisiin vapaaehtoisia kummi- isovanhempia ja mieskavereita lasten iloksi ja tueksi. Lahjoitusten avulla Pienperheyhdistys pystyy tarjoamaan apuaan yhä useammalle lapselle ja vanhemmalle sekä lieventämään eriarvoistumisen vaikutuksia.Lue lisää

Popopet ryn on vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys. Tavoitteenamme on auttaa löytöeläimiä, huostaanotettuja tai populaatioissa eläneitä eläimiä etsimällä niille sijais- ja loppuelämänkoteja. Yhdistys panostaa ennaltaehkäisevään eläinten hyvinvointia parantavaan työhön valistustyöllä ja leikkauskampanjoilla. Toimimme pääasiassa Oulun alueella. Peruskuluja ovat esimerkiksi eläinlääkäri, ruoka, kissanhiekka ja lääkkeet.Lue lisää

Pro-tukipiste tekee käytännön tukityötä seksinmyynnistä toimeentulonsa hankkivien ihmisten kanssa. Osa asiakkaistamme on joutunut ihmiskaupparikoksen uhriksi. Taloudelliset ja terveydelliset ongelmat sekä yksinäisyys ovat osa monen kohtaamamme ihmisen arkea. Eristäytyminen johtaa siihen, ettei ihmisellä ole tietoa mahdollisuuksistaan eikä visioita paremmasta. Pro-tukipiste ry on vuonna 1990 perustettu uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten osallisuutta ja ihmisoikeuksia. Tarjoamme matalan kynnyksen tukea, neuvontaa ja terveyspalveluita sekä yhteisöllistä toimintaa. Toimintamme on tarkoitettu kaikille ihmisille, jotka tekevät seksi- tai erotiikka-alan työtä, tarjovat vastikkeellista seksiä tai ovat joutuneet ihmiskaupparikoksen uhriksi.Lue lisää

Joka vuosi yli 5 000 suomalaista sairastuu rintasyöpään ja määrä kasvaa tulevaisuudessa. Rintasyövän hoitotulokset ovat erinomaiset, mutta moni sairastunut kokee, että he ovat jääneet ilman henkistä tukea hoitopolulla. Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry on potilasjärjestö, joka tarjoaa tukea, tietoa ja toivoa rintasyöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Toimintamme ydin on vertaistuki ja tavoitteenamme on mahdollistaa vertaistuki kaikille rintasyöpään sairastuneille, asuinpaikasta riippumatta. Olemme tukena uuden tilanteen edessä ja autamme hälventämään sairastumiseen liittyviä pelkoja.Lue lisää

Sairaalaklovnit kiertävät lastenosastoilla viihdyttäen ja ilahduttaen pieniä potilaita ja heidän perheitään. Klovnit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan vapauttavalle naurulle ja leikkimielelle keskellä sairaalan arkipäivää. Sairaalaklovnien työskentely tapahtuu aina lapsen ehdoilla ja yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Iloinen muisto klovnien käynnistä kantaa pitkälle ja auttaa sairaalakokemuksen käsittelyssä myös jälkikäteen. Toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 Lastenklinikalla. Nykyään toiminta on valtakunnallista ja vakiintunut osaksi lastenosastoja kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa. Tavoitteenamme on mahdollistaa sairaalaklovnitoiminta joka arkipäivä kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa!Lue lisää

Satakunnan Syöpäyhdistys on terveys- ja potilasjärjestö, jonka tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä auttaa syöpäpotilaita ja heidän läheisiään hoidon ja kuntoutuksen aikana. Tarjoamme matalan kynnyksen vaivattomia palveluita, luotettavaa tietoa, jäsentoimintaa ja tukea silloin, kun sille on tarvetta.Lue lisää

Seta ry on ihmisoikeus ja -kansalaisjärjestö. Tavoitteenamme on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä – itse itsensä, perheensä ja ihmis-suhteensa. Homot, lesbot, bit, inter-, trans- ja muunsukupuoliset henkilöt, transvestiitit ja muut hlbtiq-ihmiset kohtaavat eriarvoisuutta lainsäädännössä ja arjessaan. Haluamme yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuvan. Setan toiminta perustuu ihmisoikeuksiin ja itsemääräämisen ja itsemäärittelyn kunnioitukseen, normitietoisuuteen ja intersektionaalisuuteen.Lue lisää

SEY Suomen eläinsuojelu ry on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Tehtävämme on tehdä maailmasta parempi paikka kaikille eläimille. Ennaltaehkäisemme eläinsuojeluongelmia, puutumme eläinsuojelutapauksiin, kampanjoimme asenteiden ja lainsäädännön muuttamiseksi sekä teemme ruohonjuuritason eläinsuojelutyötä. Olemme toimineet suomalaisen eläinsuojelun eturintamassa jo yli sadan vuoden ajan, ja olemme saaneet paljon aikaan. Se on paras mahdollinen todiste siitä, että muutos parempaan on mahdollinen jatkossakin. Tule mukaan auttamaan eläimiä!Lue lisää

Olemme olemassa, jotta yksikään lapsi ei jää yksin. Autamme lasta näkemään hyvän itsessään ja muissa. Tarjoamme pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea lapsen hyväksi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka – lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Hyvistä ajatuksista syntyvät teot. Pienetkin teot voivat muuttaa maailmaa. Yhdessä voimme parantaa lasten asemaa yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Tutustu tarkemmin www.icehearts.fiLue lisää

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua itselle mieluisaan, laadukkaaseen taide- ja kulttuuriharrastukseen sekä tuottaa omaa taiteellista sisältöä. Haluamme, että taide- ja kulttuurikokemukset ovat konkreettinen osa lasten ja nuorten elämää, ja että taide ja kulttuuri kuuluvat jokaisen lapsen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää ammattimaisesti toimivien lastenkulttuuria tuottavien tahojen toimintaedellytyksiä sekä lastenkulttuuritoiminnan tunnetuksi tekemistä. Lahjoittamalla voit vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin!Lue lisää

Suomen MS-säätiö edistää ja tukee neurologisiin sairauksiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tutkijoille, joiden tutkimuskohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset sairaudet.Lue lisää

Suomen Paralympiakomitea on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. Paralympiakomitean tehtävänä on kehittää ja koordinoida suomalaista vammaisurheilua ja -liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka.Lue lisää

Lahjoitustuotoilla pelastetaan ihmishenkiä, tuetaan sairastuneita ja tuotetaan tutkittua ja ajantasaista tietoa sydänterveydestä. Teemme elintärkeää työtä kaikkien suomalaisten sydänterveyden eteen. Sydänsairaudet koskettavat lähes jokaista suomalaista tai hänen läheistään. Sydänliitto toimii valtakunnallisesti ja lähes 200 sydänyhdistystämme tekee paikallisia tekoja ympäri Suomen. Yhtenä esimerkkinä työstämme on Sydänliiton palvelu defi.fi. Se kertoo sydäniskurien eli defibrillaattorien sijainnin ja on kaikkien suomalaisten sydänturvallisuuden kannalta kriittisen tärkeä. Kun sydäniskuri löytyy läheltä, sydänpysähdyksestä selviytymisen mahdollisuudet kasvavat huimasti. Sydänliitto tekee sitkeästi työtä sydäniskurien määrän lisäämiseksi ja valtakunnallisen kattavuuden parantamiseksi. Valitsemalla lahjoituksen Sydänliitolle osoitat tukesi kaikille suomalaisille.Lue lisää

Surunauha ry tarjoaa vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille. Vuosittain yli 7000 läheistä kokee perheenjäsenen tai muun läheisen ihmisen itsemurhan. Olemme tukemassa läheisen itsemurhan kokeneiden selviytymistä ja lisäämässä avoimuutta puhua itsemurhista. Itsemurhamenetys muuttaa monen elämän - moni kokee hyvin tuskallisia tunteita ja yksinäisyyttä oman menetyksensä jälkeen. Tarjoamme vertaistukea valtakunnallisesti ryhmissä ja yksilötukena, vertaistukiviikonlopuissa, verkossa ja tapahtumissa – ettei kukaan jäisi menetyksensä kanssa yksin.Lue lisää

Syömishäiriöliitto tarjoaa toipumismyönteistä ja asiantuntevaa tukea ja tietoa syömishäiriöön sairastuneille, eri tavoin syömisellä tai liikkumisella oireileville, sairastuneiden läheisille sekä ammattilaisille. Syömishäiriöliitto tekee työtä sen puolesta, että syömishäiriöt tunnistetaan ja oireiluun osataan puuttua oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti. Lisäksi Syömishäiriöliitto ylläpitää sallivaa ruoka-, liikunta-, paino- ja kehopuhetta julkisessa hyvinvointikeskustelussa. Keskeiset toimintamuodot: - auttavat puhelimet syömishäiriötä sairastaville, oireileville ja heidän läheisilleen - vertaistuki verkossa - vapaaehtoisten tukeminen - helposti saatavilla olevan tiedon tuottaminen - kouluttaminen - ennaltaehkäisyLue lisää

TampereMissio on tamperelainen yhdistys, joka tekee työtä lapsiperheiden, nuorten, ikäihmisten ja kehitysvammaisten ihmisten hyväksi. Monipuoliset tapahtumamme ja ryhmämme ovat avoimia ja maksuttomia kaikenikäisille eri puolilla Tamperetta. Tarjoamme apua kasvokkain arjen asioissa, olit sitten perheenäiti - isä tai ikäihminen. Kehitysvammaisille ja tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille tarjoamme mahdollisuuksia tavata muita, saada ohjausta ja harrastaa. Tukemalla TampereMission toimintaa, tuet paikallista hyvinvointia.Lue lisää

Tukenasi ry tukee nuoria aikuisia (17-29 v.) ja yli 60-vuotiaita erilaisissa elämän nivelvaiheissa ja haasteissa. TUAS-toimintamme tukee nuoria itsenäisen elämisen alkutaipaleella, Oma Koutsi puolestaan opiskeluun ja työelämään liittyvissä haasteissa. Yli 60-vuotiaiden vaikeisiin elämäntilanteisiin tukea tarjoaa Senioripysäkki. Toimintamme on maksutonta, joten pystymme tukemaan myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Vuonna 1880 perustettu yhdistyksemme on Turun vanhin sosiaalialan järjestö.Lue lisää

Tukilinja-säätiön tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasapuolisten toimintamahdollisuuksien edistäminen. Toimintamme perustuu apurahojen jakamiseen. Tavoitteenamme on tukea koulutusta, opiskelua, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan. Myös harrastustoiminta ja kilpaurheilu kuuluvat tuen piiriin. Olemme ainoa vammaisalan toimija Suomessa, joka suuntaa tukensa kaikille tuen tarpeessa oleville vammaisille ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisille ihmisille diagnoosista ja iästä riippumatta. Ammattimainen tukitoimintamme yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa varmistaa, että apurahat menevät oikeisiin kohteisiin ja vastaavat saajien tarpeita mahdollisimman hyvin. Tule osaksi muutosta kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, jossa yhä useammalla on yhdenvertaiset ja tasapuoliset toimintamahdollisuudet!Lue lisää

Turun ensi- ja turvakotiyhdistyksen toiminnan keskipisteenä on lapsi ja lapsen oikeus turvalliseen lapsuuteen ja hyvään tulevaisuuteen. Tukemalla toimintaamme, autat lähisuhdeväkivallasta kärsiviä aikuisia ja lapsia, haastavissa tilanteissa kamppailevia odottavia äitejä ja vauvaperheitä sekä lapsiperheitä erokriisien keskellä. Toimintamme perustuu yleishyödylliseen, kaikkien saavutettavissa olevaan ja voittoa tavoittelemattomaan, auttamistyöhön. Ylläpidämme turvakotia, kahta ensikotia ja kahta perheryhmäkotia. Tarjoamme myös avopalveluina maksuttomasti ammattilaisapua väkivaltaan, perheiden eroon sekä vauvaperheiden hätään. Lahjoita ja auta meitä auttamaan!Lue lisää

Turun Seudun Omaishoitajat ry tukee omaishoitajien jaksamista maksuttoman ohjauksen ja neuvonnan, ryhmätoiminnan, tilaisuuksien ja tapahtumien avulla. Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki läheistään auttavat ja hoivaavat (ei vaadi virallista sopimusomaishoitajuutta). / Olivatpa omaishoitajat omaishoidon sopimuksen tehneitä tai eivät, he ovat vaarassa uupua, jos kokevat olevansa hoitotilanteessa yksin. Tavoitteenamme on tukea omaishoitajien ja läheistään auttavien mahdollisuuksia pitää huolta itsestään ja läheisistään ja Turun Seudun Omaishoitajat ry on toiminut omaishoitajien tukena jo vuodesta 1998. Olemme vierellä kulkijoita, joihin voi tukeutua omaishoitotilanteen alkaessa, sen aikana sekä omaishoitotilanteen päättyessä. Yhdistyksellä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa 1.4.2022 alkaen. Luvan numero on RA/2022/543 ja se on voimassa koko Turun seudun alueella.Lue lisää

Turun Toverit ry on turkulainen monilajiurheiluseura, jossa harrastetaan kymmentä eri urheilulajia Seurassa panostetaan sekä kilpa-urheiluun että harrasteliikuntaan. Visiomme on, että liikunnan tulisi olla jokaisen lapsen oikeus. Liikunta itsessään on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osana joukkuetta ja ryhmää lapsi oppii monia sellaisia taitoja, jotka auttavat häntä pärjäämään elämässä. Urheiluseuroissa lapsen rinnalla kulkee turvallisia aikuisia silloinkin, kun elämä tuntuu muuten turvattomalta. Lapsi, joka on vaarassa joutua lopettamaan liikunnan taloudellisista syistä, on usein juuri se lapsi, jolle harrastaminen antaa eniten elämää varten tai se lapsi, jonka motivaatio treenata on aivan omaa luokkaansa. TuTo ry:n tukirahasto perustettiin loppuvuodesta 2018, jotta yksikään seuran tai sen verkostoseurojen lapsista tai nuorista ei joutuisi lopettamaan liikuntaharrastusta taloudellisista syistä. Tukirahastosta tuetaan jääkiekon, jalkapallon, yleisurheilun, jumpan ja painin 4-18-vuotiaita harrastajia. Korona-aika on heikentänyt monien perheiden taloudellista tilannetta, mikä on näkynyt TuTo ry:n tukirahastosta haettujen avustusten määrän moninkertaistumisena. Lahjoittamalla TuTo ry:n tukirahastoon olet mukana mahdollistamassa sen, että liikunta todella on jokaisen lapsen oikeus. Jokainen lahjoitus, kuinka pieni tahansa, on korvaamattoman tärkeä.Lue lisää

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry on omaistyön asiantuntijaorganisaatio, joka tukee omaisten ja perheiden hyvinvointia, kun perheessä tai lähipiirissä ilmenee mielenterveysongelmia tai päihteiden väärinkäyttöä. Luomme mahdollisuuksia yhteisöllisyydelle, vertaisuudelle ja yksinäisyyden vähentämiselle. Järjestämme toimintaa erilaisiin tuen tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Tarjoamme maksutonta omaisneuvontaa, kursseja ja ryhmiä, tukihenkilöitä eri-ikäisille, vertaistukea sekä vapaaehtoistoimintaa. Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry on Suomen vanhin mielenterveysomaisten yhdistys, perustettu vuonna 1984.Lue lisää

Varsinais-Suomen Pelastuskoirat (VSPK) ry kouluttaa pelastuskoiria kadonneiden ihmisten etsintään maastossa ja sortumaonnettomuuksissa. Rauniokoirakot toimivat pelastusviranomaisten alaisuudessa ja maastossa etsintöjä johtaa poliisi. VSPKn hälytysryhmä toimii osana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) organisaatiota. Lisätietoja toiminnastamme täältä: [www.vspelastuskoirat.com](https://vspelastuskoirat.com/) Lue lisää

Teemme diakoniatyötä suurella sydämellä jokaista ihmistä varten. ViaDia-liike koostuu kattojärjestö ViaDia ry:stä sekä paikallista diakoniatyötä tekevästä 36 paikallisyhdistyksestä, jotka toimivat 45 eri paikkakunnalla. 84- vuotias järjestömme tekee valtakunnallisesti työtä seitsemän eri työalan kautta, jotka ovat ruoka-aputyö, vammaistyö, vanhustyö, päihdetyö, monikulttuurinentyö, ViaDia-tori, vankila- ja kriminaalityö. Toivo luo voimavaroja jokaisen elämään. Tuomme tukea arkeen, autamme elämän eri vaiheissa ja kuljemme rinnalla. Lue lisää

Vihreä Keidas ry tukee erityisesti haastavassa elämäntilanteessa olevia sekä syrjäytyneitä kohti tasapainoista ja ihmisarvoista elämää. Vihreä Keidas tarjoaa tukea myös asunnottomille, päihde- ja mielenterveyshaasteista sekä neuropsykiatria- ja traumahaasteista kärsiville. Tukea annetaan koko asiakaspolulle aina kriisiavusta ja etsivästä katutyöstä kohti opintoja, opinnollistamista sekä työllistämispalveluita. Osoite: Sibeliuksenkatu 6 (Töölön toimipiste) ja Läkkisepäntie 3 (Metsälän toimipiste), Helsinki Puhelin: 044 291 3181Lue lisää

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry tarjoaa yhteisöllisiä sosiaalialan palveluita ja vähentää ihmisten eriarvoisuutta ja yksinäisyyttä Tampereen Hervannassa. YSTI ry on toiminut yli 30 vuotta. Osallistamme ja aktivoimme alueen asukkaita, jotta he voivat kiinnittyä paremmin Hervannan yhteisöön ja laajemmin yhteiskuntaan. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot: ihmislähtöisyys, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. YSTI ry:ssä on kolme yksikköä: - Toimelassa järjestämme matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa 7‒15-vuotiaille kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. - Täkyssä tarjoamme aikuisille sitoutumatonta ja ilmaista vapaa-ajantoimintaa. - Verkossa välitämme hervantalaisille ikäihmisille ja vammaisille henkilöille vapaaehtois- ja vertaisapua. Yhdistys on yleishyödyllinen, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. www.yst.net Lue lisää

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksellä sovitellaan ja ratkaistaan nuorten väkivaltaa ja konflikteja. Keräyksellä autetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia niin Suomessa kuin maailman katastrofialueilla. Keräyksen toteuttamiseen osallistuvat kaikki Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat. Yhteisvastuukeräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.Lue lisää

Valitse kohde ja lahjoita undefined€