Meistä

Lue meistä ja siitä, miksi olemme olemassa.

placeholder

Miksi olemme olemassa?

Ihmisten hätä

Ihmisten hätä ja taloudellinen avuntarve ovat nopeasti kasvaneet maassamme. Tähän syitä ovat muun muassa sodat, pandemia seurauksineen, perustarpeiden kallistuminen ja yleinen elinkustannusten kuten energian ja lainakorkojen nousu. Lisäksi yhteiskuntaamme ravistelevat työttömyyden kasvu, sairaudet ja mielenterveysongelmat sekä monet muut haasteet.

Auttamisesta Arkea -lahjoituspalvelu on perustettu vuonna 2020 suomalaisten yhä kasvaneeseen avuntarpeeseen.

Palvelua ylläpitää Influenssi Oy (3117852-2).

Missiomme

Missiomme on tehdä auttamisesta arkea valinta kerrallaan tuomalla hyväntekeminen osaksi kuluttajien ja yritysten arkea siten, että helpotetaan apua tarvitsevien elämää kaikkialla Suomessa.

Arvomme

Vastuullinen ja kestävä toiminta

Tämän otamme huomioon kaikessa toiminnassa yhtiöjärjestyksestä alkaen. Toimimme järjestökumppanien kanssa laaditun Eettisen ja vastuullisen toiminnan ohjeen mukaisesti. Noudamme hyvää liiketapaa ja kunnioitamme järjestökumppaniemme periaatteita.

Yhteistyö

Onnistuneen ja luottamuksellisen toiminnan edellytys. Tämän vuoksi yhtiömme johdossa on sekä järjestökumppaneita että yritysedustajia.

Läpinäkyvyys ja avoimuus

Läpinäkyvyys ja avoimuus lahjoitusvarojen käytöstä perustuu rahankeräyslakiin 863/2019. Esimerkiksi lahjoituksen ja palvelumaksun osuus ovat selkeästi eritelty toisistaan. Järjestökumppanit raportoivat vastaanotetut lahjoitukset ja niiden käytön Poliisihallitukselle.

viiva
placeholder

Lahjoitus menee varmasti perille ja auttaa Suomessa apua tarvitsevia

Ylläpidämme kuluttajille ja yrityksille suunnattua valtakunnallista Lahjoituspalvelua, joka yhdistää laajasti suomalaisten järjestöjen lahjoituskohteet Auttamisesta Arkea -lahjoituspalveluun.

Autamme yrityksiä toteuttamaan yhteiskunta- ja ympäristövastuuta tuomalla hyväntekeminen osaksi yritysten vastuullisuusohjelmaa (mm. EU:n CSRD-direktiivi). Osallistamalla asiakkaita ja työntekijöitä valitsemaan itselleen merkityksellisiä suomalaisia hyväntekeväisyyskohteita rakentaa yritys vastuullisen toimijan brändimielikuvaa ja parantaa asiakasuskollisuutta. Palvelua hyödyntäville yrityksille myönnetään Hyväntekijä -merkki viestinnän tueksi.

Yksityishenkilöille mahdollistamme lahjoittamisen valitsemalleen suomalaiselle sekä Ystävä -lahjoituskortin, jonka voi antaa aineettomana lahjana erilaisissa tilaisuuksissa.

Teemu Alanko

HPJ, Someron Säästöpankki

Liiketoiminnanjohtaja

Kontaktoidu LinkedInissa!

Ville Mäkilä

Toimitusjohtaja

Kontaktoidu LinkedInissa!

Henna-Riikka Myrskylä

Ensi- ja Turvakotien liitto

Varainhankintapäällikkö

Kontaktoidu LinkedInissa!

Sari Högström

Munuais- ja maksaliitto

Toiminnanjohtaja

Kontaktoidu LinkedInissa!

Mikko Nirhamo

Digia Company

Chief designer officer

Kontaktoidu LinkedInissa!

Advisorit

Mika Leskinen

S-pankki, sijoitusjohtaja

Maailman TOP 50 ESG-listalla
Kontaktoidu LinkedInissa!

Marjukka Karttunen

Heiluu Oy, tj

Wikipedia
Kontaktoidu LinkedInissa!

Tarja Ilvonen

InHunt Boards Oy, toimitusjohtaja

Advisor malli Suomeen
Kontaktoidu LinkedInissa!